Електромонтажник

Електромонтажники — фахівці, які дарують нашим будинкам світло, а підприємствам — безперебійну систему функціонування. Від електромонтажників залежить стан повітряних та кабельних ліній, саме вони першими поспішають туди, де відбуваються різні аварії та обриви.

Сьогодні у висотних новобудовах використовуються лише електроплити. Це потребує збільшення потужності живлення електричних мереж як у самих будинках, так і в мікрорайонах та житлових масивах. При цьому зростають потужності та кількість трансформаторних підстанцій, кількість і площа перерізу кабелів, потужність розподільної апаратури. Це, в свою чергу, потребує збільшення кількості працівників електротехнічних спеціальностей, зокрема електромонтажників освітлювальних силових мереж та електроустаткування. Електромонтажники входять до переліку найбільш високооплачуваних і затребуваних на ринку праці фахівців. Спектр робіт електромонтажників розширюється з кожним роком, з'являються все нові та цікаві напрями діяльності у цій сфері.

Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» готує спеціалістів за професією «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж» другого-шостого розрядів.

Слухачі опановують професію, починаючи від основних марок проводів, кабелів і матеріалів, що застосовуються під час виготовлення та монтажу електроконструкцій, основних видів кріпильних деталей та дрібних конструкцій до способів оброблення й монтажу високовольтних і контрольних кабелів, конструкцій розподільних щитів, пультів, електричних схем мереж освітлення, методів перевірки та регулювання електроустаткування, способів монтажу освітлювальних проводок усіх видів, будови електротехнічного устаткування тощо.

Необхідно пам'ятати, що на електромонтаж¬ників покладається величезна відповідаль¬ність. Найменша помилка у розрахунках може призвести до катастрофічних наслідків. Саме тому від цих фахівців вимагають особли¬вої уважності та зосередженості під час вико¬нання робіт. Крім того, в електромонтажника має бути чітка координація рухів, достатня фізична сила, витривалість і розвинене просторове мислення. Найчастіше електромонтажники працюють бригадами. Тому майбутньому спеціалісту також потрібне вміння працювати в команді.

Якщо ви бажаєте стати висо¬кокваліфікованим електро¬монтажником з освітлення та освітлювальних мереж, — завітайте до Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості! Навчання здійснюється як за направленням державної служби зайнятості, так і за прямими дого¬ворами з роботодавцями та фізичними особами.

По закінченні навчання слухачам присвоюється кваліфікаційний рівень та видається свідоцтво державного зразка.

Для безробітних навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Після завершення навчання в Одеському ЦПТО державна служба зайнятості допоможе вам у працевлаштуванні за набутою професією.